Sikkerhetsdatablader

Multi Marine A/S har tegnet avtale med EcoOnline om elektronisk tilgang til stoffkartotek, der vi har tilgang på alle datablad som ligger i databasen.

Vi har opprettet et lager for Renhold som inneholder de Sikkerhetsdatablad over produkt som blir brukt innen Renhold, lager for Kjemikalier ved industrirenhold og lager over Kjemikalier som selges fra bedriften.

Stoffkartoteket ligger som valg på startsiden i SharePoint (elektronisk) og er raskt tilgjengelig for alle ansatte som har tilgang til PC/Ipad eller mobil.