Multi Marine AS er lokalisert på Averøy midt mellom Kristiansund og Molde. Vi driver med bemanning, industrielt renhold og utleie av maskiner

Multi Marine ble etablert i 1996 og startet med industrielt renhold for kunder innenfor næringsmiddelindustrien og mekanisk industri. Etterspørselen ble etterhvert større og vi satset på å utvide tjenestespekteret. I perioden 2002-2005 fikk vi flere kunder som outsourcet deler av produksjonen sin til oss eller hvor vi bemannet enkelte ledd i produksjonskjeden. I dag omfatter tjenestene våre også lasting og lossing av båter, kantinedrift, produksjonsbemanning og lagerstyring.

Vi har fått godt fotfeste i industrien i regionen og en solid kundemasse men bygger gjerne nye nettverk og og møter nye kundegrupper. Vi er i dag 55 fast ansatte og 140 deltidsansatte/vikarer som jobber på lang- og kortidsengasjement blant kunder i regionen og representerer totalt ca 100 årsverk.

Flere av våre kunder som opplever sesongsvigninger har stor nytte av våre tjenester. De benytter oss til å utfylle det ekstra behovet som melder seg i perioder.