Multi Marine AS har siden oppstarten i 1996 drevet med bemanning til Industrien. Vi har stilt med kvalifisert personell ift arbeidsoppgaver våre kunder har hatt behov for innleid arbeidskraft til å gjøre.

Mange av våre ansatte blir på sikt tilbudt stillinger ute hos våre kunder og vi er da behjelpelig med en så enkel overgang som mulig.

Vi har stor kompetanse innen laste, losse operasjoner av alle slag og tilbyr også komplette logistikkløsninger.

Kontakt