Noen av våre kunder ønsker å fristille seg fra enkelte deler av produksjonen/driften og velger da og outsource hele eller deler av sitt behov til oss. Vi utfører da oppgavene effektivt og kvalitetsmessig for å styrke våre kunders konkurranseevne og gjennomføringsevne.

Kontakt