Multi Marine har overtatt et overflatebehandlings anlegg. Anlegget består av et lokalt anlegg samt et mobilt anlegg.
Produksjonsanlegget består av en sandblåsehall samt 2 maling/lakk-haller.
Det mobile anlegget kan enkelt flyttes ut til kunder og utføre alle typer oppdrag der.
Multi Marine har også 2 inspektører som er FROSIO sertifisert.
Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling,
ble etablert i 1986 for å møte det økende behovet for kvalifisert personell innen Inspeksjon (QC) og dokumentasjon på utført arbeid

Kontakt

Ansvarlig for mobilt anlegg:
Evald Karstein Eliassen
Salgs overfaltebehandling
evald.karstein.eliassen@multimarine.no
Mobil: 906 20 801

Ansvarlig for produksjonsanlegg:
Helge Tony Bolli
Produksjonsleder
helge.tony.bolli@multimarine.no
Mobil: 900 99 464