En profesjonell partner for ditt oppdrag

Multi Marine AS er lokalisert på Averøy, midt mellom Kristiansund og Molde.

Kontakt oss

Historien bak

Multi Marine ble etablert i 1996, som leverandør av industrielt renhold for kunder innenfor næringsmiddelindustrien og mekanisk industri. Etterspørselen ble etterhvert større og vi satset på å utvide tjenestespekteret. I perioden 2002-2005 fikk vi flere kunder som outsourcet deler av produksjonen sin til oss eller hvor vi bemannet enkelte ledd i produksjonskjeden. I dag tilbyr Multi Marine AS de fleste tjenester som industrien etterspørr og kan levere på kort varsel.

Vi er alltid klare for nye utfordringer

Multi Marine  AS har fått et godt fotfeste i industrien i regionen og har en solid kundemasse. Vi bygger gjerne nye nettverk og møter nye kundegrupper. Vi er i dag ca 100 faste ansatte og 140 deltidsansatte/vikarer som jobber på lang- og korttidsengasjement blant kunder i regionen. Multi Marine representerer totalt ca 120 årsverk.

Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter defineres som følgende:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
2. balansesum: 35 millioner kroner
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk  

 

Informasjonsplikt
Fra fra1. juli 2022 har du og alle, ved skriftlig forespørsel, rett  på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt, og for enkeltvarer eller tjenester.
Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til tommy.vebenstad@multimarine.no.
Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.

Redegjørelse under åpenhetsloven Multi Marine - signert

Sertifiseringer

Sertifiseringer

  • ISO 9001/2015

  • Start Bank

  • Achilles

  • Godkjent personellbyrå

  • Godkjent renholdsbyrå

  • Kelly