Har dere behov for bistand, vi har personell til de fleste oppdrag

Kontakt oss

Profesjonell arbeidskraft for korte og lange oppdrag

Gjennom vårt brede kontaktnett og våre egne ansatte har vi kvalifisert personell til de fleste oppgaver – onshore og offshore. Vi kan mobilisere på kort varsel for korttids- og langtidsoppdrag samtidig som vi rekrutterer kvalifisert personell etter forespørsel fra kunde.

Vi leverer personell til:

Vi leverer personell til:

  • Bygg og anlegg

  • Industri

  • Onshore/Offshore

  • Logistikk og basedrift

  • Prossessoperatører

  • Sjøfart

  • Prosjektledelse

  • Overflate

  • Industrirenhold

  • Vaktmestertjenester