Industrielt renhold, supersuger og slamsuging

Kontakt oss

Industrielt renhold, supersuger og slamsuging

 

 

Kalkblåsing

Metode for malingsfjerning med god effekt, men gir en glattere overflate enn sandblåsing. Mobilt annlegg med lave driftsutgifter og lite forurensing.

Tradisjonelt høytrykk

Vi utfører alle typer oppdrag der det benyttes tradisjonelt høyrtykk. Multi Marine AS har et bredt spekter av utstyr for alle typer oppdrag.

Tørrisblåsing

Tørrisblåsing er mer effektivt enn emanuell rengjøring av maskiner og utstyr. Rengjøringen er veldig skånsom og medfører ikke noe våtavfall-kun smuss i tørrform.

Spyling med UHP

Bruk av ultrahøytrykk er en effektiv metode for fjerning av rust, maling, coating osv. Metoden brukes der tradisjonelt høytrykk ikke strekker til. Vi har en rekke pumper som er mobile og roboter som leverer trykk opptil 2500 bar.

Rørspyling og inspeksjon

Multi Marine har utstyr for rørspyling og inspeksjon av alle typer rør. Vi har flere mobile spyleenheter som kan spyle med både varmt og kaldt vann med trykk fra 20-2500bar. Arbeid kan dokumenteres med video og bilder. Tining av frosne vann- og avløpsledninger, flushing og fjerning av scale er også tjenester vi utfører.

Supersuger (vakuumlaster)

Er det trangt eller dårlig plass for en gravemaskin?
Ingen jobb for stor eller vanskelig for en supersuger.


Supersuger er en type bil som er egnet til mindre graveoppdrag, spesielt på områder der det er vanskelig å komme til med gravemaskin. Supersugeren har to funksjoner, den kan suge opp masse og blåse ut masse. Typiske eksempler på masser som kan suges er sagflis, grus, pukk, slam og mindre stein. 

Slamsuging

Med våre suge- og spylebiler tar vi hånd om slam og liknende  Med spyleutstyr kan vi også rengjøre tanker, rør eller rom og samtidig suge opp slam eller septik.

Typiske jobber for en slamsuger er tømming av:

 -  Septiktanker
 -  Fettutskillere
 -  Oljeutskillere
 -  Sandfang
 -  Ensilasje

Tankvask, mottak og lagring av farlig avfall

Multi Marine AS driver med tømming og tankrengjøring på båter, oppdrettsflåter, landbaserte anlegg, kloakkummer, oljeutskillere, sandfangkummer og industri. Har eget tankanlegg for lagring og behandling av vaskevann. Tilknyttet anlegget har vi 3 sugebiler hvorav 2 av disse er ADR godkjente sugebiler.Tankanlegget har en lagringskapasitet på 1950 m³. Anlegget ligger på Vikanholmen ved Vestbase. Vi har samarbeidsavtale med NG (Norsk Gjenvinning) i Kristiansund, og kan sammen med dem tilby løsninger i alle segment av farlig avfall. Har i tillegg kompetanse til måling og renhold av LRA befengt utstyr.

Vi utfører gassmåling av tank
 

Ved entring av lukkede rom og tanker er det viktig at personell ikke blir utsatt for helsefare.

Det er også viktig å utføre gassmålinger for å sikre at varmt arbeid kan utføres uten fare for uønskede hendelser.

Vi utfører gassmålinger for eget arbeid og kan også utføre for kunder.